เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

Singapore Port ท่าเรือที่มีศักยภาพในการรับคอนเทนเนอร์ปีละกว่า 40 ล้าน TBU

209751


Singapore Port ท่าเรือที่มีศักยภาพในการรับคอนเทนเนอร์ปีละกว่า 40 ล้าน TBU โดยการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง กำลังวางโครงการที่จะย้ายทั้งสามท่าเรือของสิงคโปร์ให้ไปอยู่ที่เดียวกันในโครงการใหม่ที่คาดว่าจะเสร็จในปี 2040 ที่เป็น Fully Automated วันนี้การเข้าของรถบรรทุกต้องยื่นเอกสารออนไลน์ก่อน เมื่อเข้ามาแล้วก็สามารถผ่านด่านเข้าท่าเรือได้ในกระบวนการหน้าด่าน 23 วินาที และแต่ละคัน แต่ละตู้ จะถูกกำหนดให้ว่าให้ไปลงที่ตรงไหน ซึ่งเครนก็รับรู้และรออยู่ก่อน ... เขาบอกว่าไม่ยากในการจัดการด้านปฏิบัติ แต่ยากที่ตรงหน่วยงานต่างๆ ต้องทำงานร่วมกัน เชื่อมกัน ข้อมูลแชร์ร่วมกัน ...ซึ่งเขาบอกว่าก็ยาก แต่รัฐบาลต้องทุบโต๊ะให้เป็นนโยบายที่ต้องทำ

.... นี่ละเรื่องยากของบ้านเรา