เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

นึกถึง Nudge economics เลย

นึกถึง Nudge economics เลย … เห็นแล้วยังคิดว่าแปะ target sign ในโถตรงที่ต้องการเลยน่าจะง่ายกว่า และ effective มากกว่า เพราะผมเชื่อว่าคนที่ยืนฉี่จะเล็งเป้าในโถฉี่โดยสัญชาติญาณ ไม่ต้องคิด และไม่ต้องเสียเวลาอ่านคู่มือหรอกครับ
Nudge แปลตรงตัวว่า การผลักดันให้คนอื่นทำตามที่เราต้องการอย่างเต็มใจ (ที่ควรจะเป็นผลดีกับเขา เรา และภาพรวม)
Nudge economics เป็นแนวคิดที่นักเศรษฐศาสตร์ด้านพฤติกรรมชื่อดัง คือ Richard Thaler พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนได้รางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ และถูกประยุกต์ใช้ให้เห็นทั่วไป เช่น ทุกขั้นบันไดเขียนจำนวนแคลอรี่ที่ใช้จากการเดินขึ้นบันได เพื่อให้คนออกกำลังกาย ฯลฯ
ใครต้องการแชร์ตัวอย่าง เชิญเลยครับ
ผมเขียนเรื่องนี้ บทความชื่อ “เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความเร้าใจ” ในหนังสือเล่มล่าสุด มองชีวิตคิดแบบเศรษฐศาสตร์ (อีกครั้ง) สนใจลองหาอ่านดูครับ เผื่อจะงงมากขึ้นกว่าเดิม 555