เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja
เยือนหน่วยงานที่สนับสนุนงานสร้างสรรค์ด้าน K- Content
 
 
เยือนหน่วยงานที่สนับสนุนงานสร้างสรรค์ด้าน K- Content ในกรอบของหนึ่งในเจ็ดเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ ... KOCCA (Korea of Creative Content Agency) ...Souel Office of Creative Content and Innovation และ Netflix Korea
 
คำพูดน่าสนใจจาก Creator ผู้สร้าง ซี่รีย์เกาหลี The Kingdom ซึ่งเป็นเรื่องแรกที่ Korea Netflix ลงทุนในซี่รีย์เกาหลี แนะความรับในการทำ K-Content ซึ่งขอสรุปได้ประมาณนี้ ว่า "Creators ต้องมีความรู้ในประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อย่างลึกซึ้ง และต้องภูมิใจในในสิ่งนี้ของตนเองด้วย ถึงจะถอดออกมาให้มีความหมายต่อการสร้างคุณค่าและโยงไปเรื่องอื่นๆ ได้"