เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

8 มกราคม 2565
 
อาจเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความดิบ ความเถื่อน ในตนเองเหมือนสัตว์ป่าทั่วไป แต่ความจำเป็นที่ต้องอยู่รวมกันเพื่อความอยู่รอดทำให้ต้องสร้างกติกา ระเบียบ แบบแผนการอยู่รวมกันขึ้นมา ซึ่งส่วนใหญ่จะไปกดสัญชาตญาณดิบที่แท้จริงของมนุษย์ไว้ เช่น ระเบียบประเพณี วัฒนธรรม กฏหมาย มารยาทสังคม จรรยาบรรณ ฯลฯ หากทำผิดจากบรรทัดฐานนี้พวกเขาจะมีต้นทุนทางสังคมสูง ทั้งทางตรง ทางอ้อม ทั้งจากผู้อื่นและจิตสำนึกของตนเองที่ถูกฝั่งไว้ในสมองตั้งแต่เกิด
แต่สัญชาตญาณดิบเหล่านี้จะถูกปล่อยออกมาในที่มืด ที่คนอื่นไม่รู้ หรือรู้ไม่มาก หรือในกลุ่มตนเอง ผ่านพฤติกรรมต่างๆ ทั้ง อาทิ พฤติกรรมทางเพศที่เป็นเรื่องส่วนตัว ในที่ลับ มีกลุ่มของตนเองที่รสนิยมเดียวกันที่ไม่ยอมรับทางสังคม ผิดจารีตประเพณี ประมาณนี้ ฯลฯ
การโจมตี ทำร้ายคนอื่นที่เป็นคนคิดว่าเป็นศัตรู หรือคู่แข่ง ก็เป็นสันดานดิบของมนุษย์ แต่จะพยายามเลือกวิธีที่จะทำโดยต้นทุนสังคมอาจไม่มีหรือมีน้อย ซึ่งวันนี้โซเซียมีเดียที่หลายคนเลือกไม่ใช้ชื่อจริง แฝงนามปากกา ก็ทำให้สันดานดิบของมนุษย์หลุดออกมาได้ง่ายขึ้น
วันนี้ประโยชน์ของ Social Media ที่คนหลายคนใช้เพื่อประโยชน์ในการทำมาหากิน หาอาหารใส่ปากให้ตนเองและครอบครัวนั่น ก็ยังถูกใช้เป็นอาวุธของมนุษย์อีกจำนวนมากหลายร้อยเท่าในการแสดงออกถึงสันดานดิบของมนุษย์ ที่มีทั้งอาฆาต มาดร้าย โจมตี ทำร้ายทั้งจิตใจและชื่อเสียง คนที่เราคิดว่าเป็นศัตรู เพียงเพราะเขาไม่ไม่ใช่เผ่าเดียวกับเรา หรือแสดงออกถึงความสุขของตนเอง แต่เป็นเรื่องที่สังคมไม่ยอมรับ รวมถึงการแสดงออกถึงอำนาจ อวดตัว และ ข่มคนอื่น
Social media มีประโยชน์มากที่สุดตรงนี้แหละครับ ตรงที่ทำให้เรารู้ว่า สันดานดิบของมนุษย์ที่แท้จริงเป็นอย่างไร และวันนี้ความก้าวหน้าและการเข้าถึงของผู้คนต่อ Social media ทำให้มนุษย์ปลดปล่อยสันดานดิบของตนเองได้มากขึ้นเช่นกัน
แต่ถ้าจะให้สังคมยังคงอยู่ได้ กติกาต้องเข้มแข็งพอที่จะกดสันดานดิบของคนในสังคมให้ได้ ไม่เช่นนั้นก็ได้เห็นความล่มสลายของกลุ่ม ..

-----------------------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชาย หาญหิรัญ

สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม