เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

สนใจคลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

e-book แนวคิดการเลือกที่ตั้งอุตสาหกรรม เอกสารหนังสือเผยแพร่ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชาย หาญหิรัญ สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เอกสารหนังสือ e-book จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่สำหรับผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจและการเมือง มิได้ทำเพื่อประโยชน์ทางการค้า

-----------------------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชาย หาญหิรัญ

สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม