เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

 

.

https://www.youtube.com/watch?v=5zEynT-Ut4I

พูดคุยนานาสาระกับ ดร.สิ่ว (ดร.สมชาย หาญหิรัญ) สมาชิกวุฒิสภา ตอนสัมมนา “SMEs เดินหน้าสู้วิกฤตโควิด-19 : หมดมาตรการพักชำระหนี้ยังมีทางรอด”

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องไทยจิตรลดา แกรนบอลลูม ชั้น 2 โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คี ควีนปาร์ค กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน จัดสัมมนา เรื่อง “SMEs เดินหน้าสู้วิกฤตโควิด-19 : หมดมาตรการพักชำระหนี้ยังมีทางรอด” โดยมี นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายลักษณ์ วจนานวัช ประธานคณะอนุกรรมาธิการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เข้าร่วม สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “SMEs เดินหน้าสู้วิกฤตโควิด-19 : หมดมาตรการพักชำระหนี้ยังมีทางรอด” จากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานสมาพันธ์ SME ไทย นายมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นางสาวชุลีพร น่วมทนง รองเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย นายสราวุฒิ สินทำเนา ประธานเครือข่าย SMEs ภาคเหนือ นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทย และกระผม ดร.สมชาย หาญหิรัญ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นผู้ดำเนินรายการในการอภิปราย

พูดคุยนานาสาระกับ ดร.สิ่ว เป็นรายการเผยแพร่สำหรับ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนทั่วไป ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง มิได้ทำเพื่อประโยชน์ทางการค้า

-----------------------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชาย หาญหิรัญ

สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม