เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

 รวมลิงค์วีดีโอ ดร.สมชาย หาญหิรัญ บน youtube

จากการทดลองดำเนินการจัดการ Big data โดย iok2u.com ได้ทำการดึงข้อมูลวีดีโอของ วีดีโอ ดร.สมชาย หาญหิรัญ บน youtube มาจัดทำสรุปข้อมูลในรูป Dashboard เพื่อใช้ในการเผยแพร่ง่ายในการสืบค้น

 

 
หน้าจอ dash board ชุดนี้เป็นการพยายามแสดงถึงการนำเอาระบบฐานข้อมูลมาใช้ในชีวิตประจำวัน และพยายามทำให้เห็นว่าหากใช้ความรู้ที่ถูกต้องในงานด้านสารสนเทศก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนัก ในครั้งนี้เป็นการนำเอากูเกิ้ลชีต (google sheet) ที่มีการใช้ฟรี มาใช้ทำงานร่วมกับกูเกิ้ลดาต้าสตูดิโอ (google datastudio) ที่ใช้แสดงผลข้อมูลในรูปหน้าจอรายงาน (dashboard) มาจากการไปดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล Youtube มาทำการจัดการข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลในโลกอินเตอร์เน็ต แม้จะได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์มากนักแต่สามารถใช้ประกอบการทำงานได้หลายแบบ 
 
และทำให้เห็นว่าในชีวิตเรายังมีอีกหลายเรื่องที่หากใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานฐานข้อมูลมาช่วยก็ทำได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ ไม่ต้องรอใช้ข้อมูลที่ต้องมีมากมาย หรือไม่ต้องไปลงทุนในการสร้างระบบที่ใช้งบประมาณมากมาย แต่ควรต้องศึกษาหาความรู้ที่ดีจะช่วยให้ประหยัดและได้ผลตอบแทนที่ดีต่อไป โดยในครั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลการเดินทางทัศนศึกษาและท่องเรียนรู้ในโลกกว้างที่มี มาร่วมกับข้อมูลพื้นที่ภูมิศาสตร์ระดับประเทศและระดับโลก เพื่อดูและใช้วางแผนการเรียนรู้โลกกว้างได้ต่อไป 

คำเตือน

- DashBoard นี้ทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการศึกษาการทำข้อมูล BI และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง 

---------------------------------------------

ที่มา www.iok2u.com