เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

 

.

https://www.youtube.com/watch?v=BK7i_EV6U0w

พูดคุยนานาสาระกับ ดร.สิ่ว (ดร.สมชาย หาญหิรัญ) สมาชิกวุฒิสภา ตอน "แน่ใจนะแก"

ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา จำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ลดลงอย่างมาก ผมได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาเล่าให้เฟรชชี่คณะเศรษฐศาสตร์ฟังว่า เศรษฐศาสตร์นั้น คือ ทุกลมหายใจในชีวิตและในการทำงานทุกสาขา เพียงแต่เราเข้าใจมันมากขนาดไหนและเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากน้อยขนาดไหน เท่านั้นเอง

พูดคุยนานาสาระกับ ดร.สิ่ว เป็นรายการเผยแพร่สำหรับ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนทั่วไป ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง มิได้ทำเพื่อประโยชน์ทางการค้า

-----------------------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชาย หาญหิรัญ

สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม