เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

 

.

https://www.youtube.com/watch?v=I8Ws06lXFN4

พูดคุยนานาสาระกับ ดร.สิ่ว (ดร.สมชาย หาญหิรัญ) สมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 28 -29 สิงหาคม 2563 กระผม (ดร.สมชาย หาญหิรัญ) และคณะสมาชิกวุฒิสภา (สว) เจ้าหน้าที่จากกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงพบปะกับผู้ประกอบการชุมชนบ้านส้านนาหนองใหม่ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในครั้งนี้ได้รับฟังถึงปัญหาต่างในชุมชนและทางคณะได้ให้คำแนะนำในกระบวนการพัฒนาชุมชนเ พื่อให้สอดรับกับการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวทางของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV)

พูดคุยนานาสาระกับ ดร.สิ่ว เป็นรายการเผยแพร่สำหรับ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนทั่วไป ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง มิได้ทำเพื่อประโยชน์ทางการค้า

-----------------------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชาย หาญหิรัญ

สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม