เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

 

.

https://www.youtube.com/watch?v=fYDNFjL8MJg

พูดคุยนานาสาระกับ ดร.สิ่ว (ดร.สมชาย หาญหิรัญ) 2 ก.ย. 2020 กระผมได้อภิปรายเรื่องนโยบายและการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และได้ยกตัวอย่างชุมชน CIV หรือโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีการเติบโตได้อย่างยั่งยืน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามัคคีของคนในชุมชน กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอในการอภิปรายในสภาครั้งนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนและกระตุ้นการสร้างอัตราการเติบโตของการท่องเที่ยวชุมชนได้ ขอบพระคุณครับ

พูดคุยนานาสาระกับ ดร.สิ่ว เป็นรายการเผยแพร่สำหรับ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนทั่วไป ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง มิได้ทำเพื่อประโยชน์ทางการค้า

-----------------------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชาย หาญหิรัญ

สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม