เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

เป็นไปตามคาด “สมชาย หาญหิรัญ” รับยื่นใบลาออกจาก รมช.กระทรวงอุตสาหกรรม และบอร์ดทุกตำแหน่งตั้งแต่ 3 พ.ค. มีผลอย่างเป็นทางการ 9 พ.ค. เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติ สว. อย่างสมบูรณ์

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ตนได้ยื่นใบลาออก ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.2562 และทุกตำแหน่งที่อยู่ในคณะกรรมการ (บอร์ด) ต่างๆ เช่น คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (บอร์ด EEC) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) คณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บอร์ด สสว.) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ คุณสมบัติของสมาชิกวุฒธิสภา (สว.) 

โดยการลาออกครั้งนี้จะมีผลในวันที่ 9 พ.ค.2562 จากนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะมีการเสนอชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ในวันที่ 10 พ.ค.2562