เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

ร่วมประชุมทวิภาคีและเยือนต่างประเทศ ณ Singapore Exchange Limited (SGX)

 

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา นำโดย นายสมชาย หาญหิรัญ ประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา นำโดย นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เข้าร่วมประชุมทวิภาคีและเยือนต่างประเทศ ณ Singapore Exchange Limited (SGX) โดย Mr. Michael Syn, Senior Managing Director, Head of Equities และ Mr. Pol de Win, Senior Managing Director, Head of Global Sales and Origination ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างและภารกิจของ Singapore Exchange Limited

แนวทางการกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ระหว่างประเทศ แนวทางการขยายการลงทุนและการสร้างตลาดทุนแห่งอนาคต และการสร้างความร่วมมือการลงทุนและแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ระหว่างไทย – สิงคโปร์