เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

สว.ร่วมงาน “วันมรดกน่าน สืบสานมรดกไทย และวันรำลึกพระเจ้าน่าน สืบสานตำนานนันทบุรี”
 

วันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 19.30 นาฬิกา ณ ข่วงเมืองน่าน คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย นายสมชาย หาญหิรัญ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการฯ คนที่สาม ร่วมงานวันมรดกน่าน สืบสานมรดกไทย และวันรำลึกพระเจ้าน่าน สืบสานตำนานนันทบุรีภายใต้โครงการมหกรรมวิถีถิ่น สืบสานศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดน่านเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
งานวันมรดกน่าน สืบสานมรดกไทย และวันรำลึกพระเจ้าน่าน สืบสานตำนานนันทบุรี เป็นกิจกรรมตามโครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative city) กิจกรรมมหกรรมวิถีถิ่น สืบสานศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดน่านเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตา ต่อชาวจังหวัดน่าน และทรงพระกรุณาอุปถัมภ์ส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ
 
สำหรับงาน “วันมรดกน่าน สืบสานมรดกไทย และวันรำลึกพระเจ้าน่าน สืบสานตำนานนันทบุรี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2565 ณ บริเวณข่วงเมืองน่านและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

ทีมา https://www.senate.go.th/view/1/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2/9298/TH-TH