เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

 

22 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่ว่าทางการตลาด การเมือง หรือแม้แต่เรื่องส่วนตัว บางทีการมีศัตรูก็มีประโยชน์ หากใช้ให้เป็น ... เราเห็นขั้วการเมือง การกีฬา หรือแม้แต่การตลาดก็พยายามสร้างความต่างของลูกค้าของตนขึ้นมา พยายามระบุศัตรูหรือคู่แข่งให้ชัดเจน และพยายามด้อยค่าทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะ fake news หรือข่าวลือ สาระพัด รวมถึงการตั้งชื่อ วาทะกรรมต่างๆ ที่ด้อยค่าศัตรู ...... ทั้งหมดนี้ ไม่ใช่เพราะเกลียดเขาจริงๆ หรืออยากให้คู่แข่งเกลียดชังเรา ... แต่เราต้องการให้ลูกค้าเรารู้สึกมีตัวตนชัดเจน มีคุณค่าสูงกว่าคนที่เราสมมติให้เป็นศัตรู การที่เขารู้สึกโดดเด่น ทันสมัย ฉลาด กว่าคนอื่น ๆ เพราะเป็นสมาชิกกลุ่มของเรา ซึ่งจะทำให้เขาภักดี ศรัทธา และรักกลุ่มอย่างสุดซึ้งละครับ ... จากนั้นทุกอย่างก็ง่ายครับที่จะทำให้เขาทำเพื่อกลุ่ม เพราะเขาจะคิดว่า "กลุ่มคือเขา เขาคือกลุ่ม"
polarization Marketing ที่ถูกนำมาใช้ในทุกเรื่องจริงๆ ในวันนี้... หนึ่งในบทความของ "มองชีวิต คิดแบบเศรษฐศาสตร์" (อีกครั้ง)  ครับ
 

-----------------------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชาย หาญหิรัญ

สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม