เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายภาสกร​ ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลง​พื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ​ณ​ ชุมชนบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

รองปลัดฯจุลพงษ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้าน CIV ชุมชนบ้านเชียง นับถอยหลังพร้อมดึงรายได้เข้าชุมชนหลังเปิดประเทศ

จ.อุดรธานี วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายภาสกร​ ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลง​พื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ​ณ​ ชุมชนบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 

หมู่บ้าน CIV ชุมชนบ้านเชียง มีอารยธรรมครอบคลุมแหล่งโบราณคดีในภาคอีสาน สะท้อนให้เห็นถึงขั้นตอนสำคัญของวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม​รวมถึงภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา​ยาวนานในด้านศิลปกรรม อาทิ ปั้นดินเผา​ ​ผ้าฝ้ายย้อมคราม ​เครื่องจักรสาน ​โดยที่ผ่านมาชุมชนบ้านเชียงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้รายได้หลักลดลงจากการท่องเที่ยวที่หยุดชะงัก ธุรกิจการค้าและบริการที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างมาก ชุมชนจำเป็นจะต้องเดินหน้าปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและฟื้น​ฟูเศรษฐกิจ​ในพื้นที่ โดยชุมชนบ้านเชียงได้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในหลากหลายมิติ เช่น การพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตลาดออนไลน์เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อยกระดับชุมชนบนพื้นฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านเชียงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหลังเปิดประเทศ

ที่มา https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/49340