เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

เราเห็นการแข่งขันในมิติใหม่

 

ที่ผ่านมา เราเห็นการแข่งขันในมิติใหม่ ถ้าจะเปรียบก็เหมือนการขีดเส้นตรง 2 เส้น เส้นของเราและเส้นของคู่แข่ง ผู้ชนะ คือ ผู้ที่สามารถขีดเส้นตรงของตนเองให้ยาวกว่าของคู่แข่ง หากมองในเชิงกลยุทธ์แล้ว เราสามารถทำให้เส้นตรงของเรายาวกว่าคู่แข่งได้มี 2 วิธี คือ พยายามขีดเส้นตรงของเราให้ยาวออกไป กับพยายามตั้งหน้าตั้งตาลบเส้นของคู่แข่ง เพื่อให้ของตนเองดูยาวกว่า โดยที่ของตนเองไม่ทำอะไรกับเส้นตนเอง .... แบบไหนคุณคิดว่าง่ายกว่ากัน .. เพราะลูกค้าดูแค่เส้นใครยาวกว่ากันในความคิดของตนเอง .. สิ่งที่ต้องทำ คือ การสื่อสารที่ทำให้เราคุมความคิดของลูกค้า จนทำให้เป็นความเชื่ออย่างหมดใจ ว่าของเราดีกว่าคู่แข่ง ถ้าใครมาว่าของเราไม่ดี ลูกค้าจะปกป้องเราเอง เพราะคนเสียหาย คือ เขา
 
ลองหาอ่าน Polarization marketing นะครับ น่าสนใจครับ