เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

 

สนใจคลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

https://online.anyflip.com/auqck/mokr/mobile/index.html

e-book ลมใต้ปีก 2 เอกสารหนังสือเผยแพร่ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชาย หาญหิรัญ สมาชิกวุฒิสภาไทย หนังสือที่พิมพ์มาได้แจกจ่ายหมดแล้วครับ และกัลยาณมิตรก็ช่วยทำ e-book ออกมาให้เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจครับ สำหรับคนที่สนใจรับรู้เรื่องราวของการเดินทาง การสร้างตัวตน ของวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และรวมเรื่องราวและแนวคิด CIV ที่ กว่าแต่ละตัว ตั้งแต่ Consensus ที่กว่าจะตกผลึกในการกำหนดการเดินทางของชุมชนตนเิงร่วมกัน และรวมพลังชุมชนมาสร้าง อัตลักษณ์ (Identify) ได้นั่นใชัทั้งเวลา พลังกายและใจ หลายแห่งเสียทั่งเวลา หยาดเหงื่อ และน้ำตา ซึ่งที่ผ่านมา ร้อยละ 90 ไม่ผ่านจุดนี้ ทำให้ไม่สามารถเดินต่อในการสร้างคุณค่า (Value creation) ให้กับทุกอย่างของชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

เอกสารหนังสือ e-book จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่สำหรับผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจและการเมือง มิได้ทำเพื่อประโยชน์ทางการค้า

-----------------------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชาย หาญหิรัญ

สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม