เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

 รายการ : มองรัฐสภาจับชีพจรเศรษฐกิจไทยหลังเลือกตั้ง


สนใจชมวิดีโอคลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสมชาย หาญหิรัญ ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ได้ให้สัมภาษณ์รายการ "มองรัฐสภา" พูดคุยในประเด็น จับชีพจรเศรษฐกิจไทยหลังเลือกตั้ง ทางโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10

Live : รายการมองรัฐสภา มาพูดคุยในประเด็น จับชีพจรเศรษฐกิจไทยหลังเลือกตั้ง พบกับ นายสมชาย หาญหิรัญ ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา

- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10

- Application : TPchannel

- Website : tpchannel.org

- Facebook Live : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

โดยมองว่า สิ่งที่รัฐบาลใหม่ต้องเร่งทำ คือ การสร้างความเชื่อมั่น โดยเฉพาะนักลงทุนที่ต่งรอดูทิศทางของนโยบายใหม่ว่าจะไปในทิศทางใด ทั้งเรื่องภาษี มาตรการ ส่งเสริมการลงทุน และมาตรการดูแล SME

นอกจากนี้ หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและส่อจะเป็น NPL อีกหลานแสนล้าน ค่าแรงขั้นต่ำ และรูปแบบการจัดทำงบประมาณปีใหม่ว่าจะเอาอย่างไร ในรายละเอียด รวมถึงการเร่งการฟื้นฟูการท่องเที่ยว ซึ่งทั้งหมดนี้นี้ต้องขัดเจน เพราะครึ่งปีหลังนี้ คาดว่าดอกเบี้ยที่ยังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นต่อไปอีก เงินเอยังไม่ลดลงมาก การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ของประเทศใหญ่ๆ ยังเปราะบาง และความขัดแย้งกางการเมืองระหว่างประเทศที่ตึงเครียดมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ได้ฝากให้คำนึงถึงการบริหารเศรษฐกิจมหภาคนั้นว่าต้องดูทั้งบริบทการขยายตัว ความเป็นธรรม และการมีเสถียรภาพ ควบคู่ไปพร้อมกัน

ข่าว : ภักรพงต์ แก้วมณีชัย