เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

ประธานกรรมการ บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ประธานกรรมการ บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม