เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

 993790 556983761027507 2004144738 n

10 มีนาคม 2565 นำ คณะอนุกรรมาธิการอุตสาหกรรม ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ลงพื้นที่ CIV บ้านปานบาง นนทบุรี เตรียมออนไลน์ประชุมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานในพื้นที่ ที่มาร่วมลงพื้นที่ตามคำเชิญ ..
การพัฒนาแนวคิด CIV คือ การพัฒนาที่เกิดจากฉันทามติของชุมชนที่เลือกทางเดินของเขาเอง ใช้ศักยภาพของเขาเพื่อระเบิดจากข้างในชุมชน ตามรอยพระบาทของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 ที่กระทรวงอุตสาหกรรมน้อมใส่เกล้ามาเป็นแนวทางในการพัฒนา CIV มาตลอด ... จะช้าจะเร็วขึ้นกับความพร้อมของแต่ละชุมชน แต่หน่วยงานของรัฐจะเข้าไปเติมเต็มส่วนที่ขาด ส่วนที่ต้องการความแข็งแรง โดยทั้งหมดต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในกรอบการพัฒนาตามความต้องการของชุมชน ... ไม่ใช่ใน TOR ของที่ปรึกษาและหน่วยงาน
เดี๋ยวเจอไลฟ์สด แนะนำ CIV ปลายบาง จ. นนทบุรี .. เสน่ห์ชุมชนที่ซ่อนอยู่ใกล้เมืองหลวง ครับ
 

-----------------------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชาย หาญหิรัญ

สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม